O Kancelarii


Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

- prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zachowek, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, sprawy o dział spadku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, rozgraniczenie, szkody medyczne, szkody komunikacyjne)
- prawa rodzinnego (sprawy o rozwód, separację, kontakty z dzieckiem, alimenty, zaspokajanie potrzeb rodziny)
- prawa pracy (sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, sprostowanie świadectwa pracy)
- prawa ubezpieczeń społecznych (odwołania od decyzji KRUS, ZUS, wypadki przy pracy, renty, emerytury i inne świadczenia
- prawa karnego i prawa wykroczeń (występowanie zarówno po stronie oskarżonego i obwinionego, jak i po stronie pokrzywdzonego)
- sporządzania i sprawdzania poprawności umów (umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży, leasingu)
- ochrony praw konsumenta
- prawa upadłościowego (w tym upadłość konsumencka)
 

Kancelaria oferuje klientom:

kompleksową obsługe prawną świadczoną z najwiekszym zaangażowaniem, zapewniając jednocześnie najlepsze i najsuteczniejsze rozwiązania.
 

Działaność Kancelarii

obejmuje zarówno pomoc osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym.